Privacy

Alle gegevens die door Niche4Health worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie die je aan Niche4Health geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Niche4Health is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers.

We gebruiken jouw IP-adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het IP-adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen. Onze sites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Onze registratieformulieren aan de gebruikers voorzien ons van zowel persoonlijke als professionele informatie (zoals naam, adres, email en functie). Onze sites bevatten links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot Niche4Health behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.

In uitzonderingsgevallen deelt Niche4Health informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan jouw wensen te kunnen voldoen. Je zult daarvan altijd op de hoogte worden gebracht.

Sommige van onze sites stellen communities en forums beschikbaar aan onze bezoekers. Alle informatie die op die plekken wordt openbaar gemaakt, valt onder het publieke domein. Wees daarom zorgvuldig met de informatie die jje daar eventueel vrijgeeft.

Niche4Health gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Niche4Health zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.

Contact opnemen kan via info@niche4health.com indien je nog vragen hebt over deze privacyverklaring